PEOPLE AT NANOSYMPHONY

Contacts

ĽUBOMÍR ŠRÁMEK

Art Director
Ľuboš je hlavou celého projektu, zabezpečuje hudobnú réžiu, aranžmány a v neposlednom rade pôvodnú tvorbu a jej stvárnenie

JAROSLAVA SABOLOVÁ

Account Manager
Jarka má na starosti kontakt s partnermi, komunikáciu a organizáciu stretnutí a ich zabezpečenie

MARTIN PETRENKO

Chairman of the Board
Martin má na starosti celkovú reprezentáciu združenia, zmluvné vzťahy a finančnú agendu

ROMAN PTÁK

Vice-chairman of the Board
Roman zabezpečuje chod občianskeho združenia a jeho komunikáciu so štátnymi organizáciami

TIBOR FARKAŠ

Operations
Tibor zabezpečuje komunikáciu s umelcami a organizáciu jednotlivých podujatí.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram